We are once happy | Girly.vn

Chúng ta không thể biết rằng hạnh phúc của gia đình mình sẽ được bao lâu. Vậy nên, thay vì làm mọi cách để mọi người được hạnh phúc tại sao chúng ta không cùng nhau hạnh phúc. Bởi chúng ta đâu biết được rằng, hạnh phúc của những người khác là có ta ở đó.

Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email: Girly.vn@gmail.com
Website: http://girly.vn
Facebook: https://facebook.com/girly.vn