Radio Girly số 62: Vệt nắng thanh xuân _ kỳ 1 | Girly.vn

Tuổi trẻ của chúng ta luôn tồn tại những mối quan hệ lạ lùng, những cảm xúc lạ lùng, cả những con người lạ lùng ở bên trong mỗi người. Con người mà chúng ta không thể nào lý giải nổi vì sao lại có thể chịu đựng rất nhiều tổn thương, rất nhiều thất vọng đến thế…

Mời các bạn lắng nghe radio số 62: Vệt nắng thanh xuân được gửi từ bạn đọc Nhã Tú