Radio Girly số 60: Người phụ nữ của ba | Girly.vn

Gia đình như cuộc đời, đôi khi sẽ có những mảnh khuyết. Tình yêu là thứ kết nối người ta gần nhau để từ đó thấu hiểu và cảm thông với nhau nhiều hơn. Cuộc sống đúng là có nhiều phép màu nhiệm, mà phép màu nhiệm nhất chính là bắt nguồn từ lòng vị tha của con người.
Mời các bạn lắng nghe “Radio Girly số 60: Người phụ nữ của ba” của website Girly.vn
Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email: Girly.vn@gmail.com

Website: http://girly.vn
Facebook: https://facebook.com/girly.vn