Không Ngăn Được Lí Trí | Girly.vn

Biết anh chỉ cần em thực sự nhưng khi anh nhớ đến
Những khi hạnh phúc người có nhớ em không
Thế nhưng khi gần nhau mặn nồng như khi yêu đã lâu
Mai sau nếu lỡ gặp lại chỉ hai ta hiểu nhau
Tình như thế gọi là gì sao ta vẫn KHÔNG NGĂN ĐƯỢC LÝ TRÍ

Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email: Girly.vn@gmail.com
Website: http://girly.vn
Facebook: https://facebook.com/girly.vn