Happy women’s day! Những người phụ nữ đang làm trong ngành quảng cáo truyền thông. | GIRLY.VN

Xã hội ngày càng có nhiều người phụ nữ thành đạt trong mọi lĩnh vực xã hội. Những người phụ nữ của ngành quảng cáo cũng là một phần trong số đó. Họ đã chứng minh cho xã hội thấy rằng: Họ có năng lực, họ năng động và sáng tao, họ làm được những điều mà đàn ông đã làm. Thế nhưng, ít ai biết được đằng sau những thành công đó, họ đã phải đổi biết bao giọt nước mắt…
Lắng nghe họ, bạn sẽ hiểu họ nhiều hơn…
Nguồn: Advertising Vietnam