Đến một ngày tất cả chịu đựng của bạn sẽ trở nên có ý nghĩa. Vậy nên đừng bỏ cuộc trước thời điểm ấy

Đến một ngày, tất cả SỰ CHỊU ĐỰNG của bạn sẽ trở nên CÓ Ý NGHĨA.
Vậy nên ĐỪNG BỎ CUỘC trước thời điểm ấy.

Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email: Girly.vn@gmail.com
Website: http://girly.vn
Facebook: https://facebook.com/girly.vn