Con không lấy chồng mẹ có giận con không | Girrly.vn

Thời gian đối với con chưa bao giờ hết hạn
Nếu như lấy chồng rồi con phải dừng lại thôi
Dừng lại những cuộc vui tuổi xuân đang nửa độ
Thay vào những nhọc nhằn lo lắng chuyện chồng con.

Mọi thư từ đóng góp xin gửi về email: Girly.vn@gmail.com
Website: http://girly.vn
Facebook: https://facebook.com/girly.vn